Możliwe porozumienie z Litwą w sprawie spławu Niemnem

5 sierpnia
Wilkiszki nad Mereczanką

Polska Agencja Telegraficzna P.A.T. Podaje do wiadomości, że sprzeciw Rządu litewskiego wobec wykonywania postanowień konwencji kłajpedzkiej w sprawie wolności komunikacji i tranzytu z portem kłajpedzkim jest, jak wiadomo, przyczyną, że Niemen i jego dopływy zamknięte są dotychczas dla żeglugi i spławu międzypaństwowego. Z tego powodu zamknięte są również dla komunikacji wodnej odcinki graniczne Niemna i Mereczanki. Mimo to wszakże rząd litewski usiłuje ciągle spławiać drzewo na tych odcinkach, przy czym transporty litewskie ustawicznie przekraczają terytorium polskie.
Ten stan rzeczy był kilkakrotnie powodem zajść granicznych, spowodowanych uchylaniem się flisaków litewskich od stosowania się do zarządzeń polskich posterunków granicznych.
Pragnąc uniknąć wszystkiego, co spowodować może zajścia graniczne, rząd polski zwrócił się do rządu litewskiego za pośrednictwem poselstwa litewskiego w Berlinie z propozycją uregulowania sprawy konwencji wodnej (spławu i żeglugi) na odcinkach granicznych Niemna i Mereczanki w drodze porozumienia. Na życzenie rządu litewskiego propozycja ta została ponownie w formie pisemnej powtórzona przez chargé d`affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Konwencja Kłajpedzka została podpisana 6 maja 1924 roku po zbrojnej aneksji okręgu Kłajpedy przez Litwę (dość podobny scenariusz „buntu” oddziałów wojskowych do wydarzeń związanych z tzw. Litwą Środkową generała Lucjana ŻELIGOWSKIEGO). Konwencja podpisana przez Litwę z jednej strony, a państwami sprzymierzonymi – Wielką Brytanię, Francję, Włochy i Japonię – sankcjonował aneksję i przyznawał okręgowi Kłajpedy autonomię. W części szczegółowej Konwencja przyznawała ogólną swobodę tranzytu przez terytorium okręgu Kłajpedy. 

Powoli, bo powoli, ale stale się coś zmieniało na lepsze w stosunkach polsko - litewskich. PORÓWNAJ TEŻ


Proponuję posty o podobnej tematyce:
POGRANICZE
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
LITWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: