Minister ZALESKI jedzie do Hagi dyskutować o Planie YOUNGA

4 sierpnia o godz. 9,50 Pan Minister Spraw Zagranicznych August ZALESKI raz z delegacją polską wyjechał na konferencję do Hagi. Na dworcu żegnali Pana Ministra zastępujący Wiceministra pan Dyrektor Juliusz ŁUKASIEWICZ, pan Dyrektor Marian SZUMLAKOWSKI, poseł Rzeczypospolitej w Berlinie Roman KNOLL, minister pełnomocny w Paryżu pan Tadeusz SCHAETZEL, poseł Rzeczypospolitej w Teheranie pan Stanisław HEMPEL, Dyrektor Departamentu Administracyjnego Wacław JĘDRZEJEWICZ, naczelnik wydziału prasy i propagandy CHRZANOWSKI, zastępca naczelnika wydziału wschodniego Edward RACZYŃSKI oraz wyższy personel Ministerstwa.

Pan Minister udawał się na tzw. Pierwszą Konferencję w Hadze, na której rozpatrywano (a następnie przyjęto) plan spłat reparacji przez Niemcy, opracowany przez zespół specjalistów pod kierownictwem Owena Younga, prezesa super koncernu GENERAL ELECTRIC, Konferencja trwałą do 31 sierpnia 1929 r. Ostatecznie tzw. Plan YOUNGA został przyjęty na drugiej konferencji w Hadze, która obradowała w dniach od 4 do 20 stycznia 1930 r. Plan Younga okazał się rozwiązaniem nietrwałym, gdyż ze względu na niemożność wywiązania się z jego postanowień ogarniętych kryzysem gospodarczym Niemiec, Rząd amerykański, a następnie pozostałe rządy sojusznicze praktycznie zrezygnowały z należnych im reparacji wojennych.

Brak komentarzy: