Ruch sąsiedzki z Litwą - ratyfikacja układu

16 kwietnia 1929

Marian SZUMLAKOWSKI      Celem dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych ustawy o całym ruchu sąsiedzkim między Litwą a Polską, udaje się we wtorek 16 kwietnia 1929 r. do Kowna Dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych pan Marian SZUMLAKOWSKI w towarzystwie referendarza wydziału traktatowego MSZ pana Andrzeja MARCHWIŃSKIEGO.

     Celem wyjazdu było ratyfikowanie układu tymczasowego między Polską a Litwą, dotyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom-właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linji administracyjnej polsko-litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linją, podpisanego w Królewcu dnia 7 listopada 1928 roku.

      Pan Marian SZUMLAKOWSKI w latach 1930 – 1939 sprawował funkcje poselskie w Portugalii i Hiszpanii. Z zamiłowania tenisista – pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Tenisowego.

Mała rzecz, a cieszy. Zwłaszcza w napiętych ekstremalnie relacjach między sąsiadami.


Brak komentarzy: