Kartelizacja śląskiego przemysłu postępuje

Sobota, 28 września 

Huta "Laura" w Siemianowicach

Do rejestru handlowego B. 842 wpisano 28 sierpnia 1929 przy firmie Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura S.A. Górniczo – hutnicza w Katowicach, że uchwałą walnego zgromadzenia z 8 czerwca 1929 r. zmieniono § 3 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie kopalń i hut wszelkiego rodzaju, w szczególności dalsze prowadzenie przedsiębiorstw przez Vereinigte Königs – und Laurahütte Aktiengesellschaft fur Bergbau und Hüttenbetrieb in Berlin – dotąd w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonych, udział w innych przedsiębiorstwach wszelkiego rodzaju oraz wszystkie w związku z tym pozostałe interesy. Spółka jest uprawniona do zawierania umów, dotyczących łączności interesów i podobnych umów z będącymi w fazie sfuzjowania – Bismarckhütte, Wielkie Hajduki, Katowicką Spółką Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa, Katowice, oraz Hutą Silesia S.A. Paruszowice, względnie z nową firmą Katowicką Spółką Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa, Katowice, która przejęła trzy wymienione spółki, jako też z innymi przedsiębiorstwami. Zawarcie, wypowiedzenie lub rozwiązanie takich umów wymaga zatwierdzenia walnego zebrania, natomiast zmiany i uzupełnienia tychże umów nie wymagają tegoż zatwierdzenia.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
GÓRNICTWO WĘGLOWE
HUTNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
Brak komentarzy: