1929-05-29 konsolidacja kapitałów na Górnym Śląsku

     Umowami fuzyjnymi z dnia 29 maja 1929 r. i uchwałami Walnych Zgromadzeń z dnia 3 czerwca 1929 r. połączono w myśl § 306 Kodeksu handlowego z wykluczeniem likwidacji firmę Kattowitzer Aktien-Gesellschaft für Bergbau and Eisenhüttenbetrieb – Katowicką spółkę Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach i hutę SILESIA, Spółkę Akcyjną w Paruszowcu z firmą Bismarckhütte w Wielkich Hajdukach.
      Rozwiązanie firmy Huty SILESIA, Spółka Akcyjna w Paruszowcu wpisano do rejestru handlowego Sądu Grodzkiego w Rybniku, rozwiązanie zaś Kattowitzer Aktien-Gesellschaft für Bergbau and Eisenhüttenbetrieb – Katowicką spółkę Akcyjną la Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach, wpisano do rejestru handlowego Sądu Grodzkiego w Katowicach.
      Po uskutecznionej fuzji firma Bismarckhütte w Wielkich Hajdukach przyjęła brzmienie firmy Kattowitzer Aktien-Gesellschaft für Bergbau and Eisenhüttenbetrieb – Katowicka Spółka Akcyjną dla Górnictwa i Hutnictwa i przeniosła swą siedzibę z Wielkich Hajduk do Katowic.

     Skomplikowana operacja połączenia trzech sporych firm, przy likwidacji tylko jednej z nich (Huty Silesia). Operacja ta była częścią największej na Górnym Śląsku akcji konsolidacyjnej czyli utworzenia koncernu Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, kontrolowanego z kolei przez amerykański holding Consolidated Silesian Steel Corporation

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
GÓRNICTWO WĘGLOWE
HUTNICTWO
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: