Jugosłowiańscy oficerowie w Warszawie

Sobota, 3  sierpnia
Gen. Tadeusz PISKOR

Bawiący w stolicy oficerowie jugosłowiańscy złożyli 3 sierpnia o godz. 10 wizytę szefowi Sztabu Głównego gen. Tadeuszowi PISKOROWI. O godz. 10,30 nastąpiła uroczystość złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza, w czasie której obecni byli między innymi poseł jugosłowiański w Polsce pana LAZAREWICZ z członkami poselstwa, generałowie i wyżsi oficerowie polscy z drugim wiceministrem gen. Kazimierzem FABRYCYM i gen. Tadeuszem PISKOREM ba czele.
W imieniu oficerów jugosłowiańskich przemówił w podniosłych słowach gen. TASIC, składając hołd prochom polskiego Nieznanego Żołnierza. Po złożeniu kilku wizyt oficjalnych oficerowie jugosłowiańscy obecni byli na śniadaniu, które na ich cześć oraz na cześć oficerów polskich wydał poseł jugosłowiański pan Blanko LAZAREWIĆ.

Warto dodać, iż pan Lazarević wówczas nie był jeszcze posłem Królestwa Jugosławii, lecz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS). Zmiana nazwy na Jugosławię nastąpiła dopiero 3 października 1929 roku.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
DELEGACJE ZAGRANICZNE
WOJSKO
JUGOSŁAWIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: