Ambasador Królestwa S.H.S. (Jugosławii)

      14 marca 1929 r. o godz. 12.00 pan Branko Lazarević, Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców, złożył Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej listy uwierzytelniające na uroczystej audiencji na Zamku Królewskim.
      Przy audiencji byli obecni: Pan Minister Spraw Zagranicznych August Zaleski, szef Kancelarii Cywilnej pan Lisiewicz, szef Gabinetu Wojskowego płk Głogowski oraz członkowie domu cywilnego i wojskowego Pana Prezydenta.
      Stosownie do ceremoniału, Pan Poseł Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców przybył na Zamek w towarzystwie dyrektora Protokołu pana Karola Romera; członkom Poselstwa Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców, sekretarzom Poselstwa panom Antićowi i Prodanovićowi, towarzyszył Adiutant Pana Prezydenta, kapitan Bolesław Suszyński.

Pan Poseł oraz Pan Prezydent Rzeczypospolitej wygłosili stosowne przemówienia.

Minister August Zaleski
 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
WARSZAWA
DYPLOMACJA
JUGOSŁAWIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: