Elektrownia i tramwaje w Bydgoszczy bez przymusowego zarządu

ZARZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23 października 1929 r.
w sprawie zniesienia przymusowego zarządu nad elektrownią i tramwajami w Bydgoszczy i odwołania zarządcy.

Na mocy art. 10 i 11 punkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 153) oraz art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa do spraw byłej dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 247) i na skutek decyzji Pana Ministra Skarbu, powziętej na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 27) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Znosi się przymusowy zarząd państwowy nad elektrownią i tramwajami w Bydgoszczy, będących własnością Spółki Akcyjnej „ALLGEMEINE LOKALBAHN und KRAFTWERKE A.G. In Berlin” (dawniej „ALLGEMEINE LOKAL und STRASSENBAHN Gesellschaft in Berlin”), zaprowadzony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 1922 r.
§ 2.
Odwołuje się zarządcę państwowego, ustanowionego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 października 1924 r. w osobie inż. Leona RADWAŃSKIEGO,

Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Felicjan SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI

Ale się w Bydgoszczy wtedy działo na niwie elektrycznej - 21 grudnia poświęcono zupełnie nowy zakład energetyczny !  PATRZ NA BLOGU

Brak komentarzy: