Uchwała w przedmiocie likwidacji Elektrowni i Tramwajów w Bydgoszczy

UCHWAŁA
Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 30 października 1928 r. w przedmiocie likwidacji „Elektrowni i Tramwajów w Bydgoszczy”.

Na podstawie art. 2 punktu b. ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 70/1920, poz. 467) oraz §§ 18, 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1925 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 53/1925, poz. 357), Komitet Likwidacyjny w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 30 października 1928 r. powziął następującą uchwałę:

Przejmuje się na własność Państwa i przekazuje Skarbowi Państwa w posiadanie:
nieruchomości, zapisane w księdze wieczystej Bydgoszcz, tom XIX, karta 668, tom XXII, karta 786, tom XXXXV, karta 1657, tom XXXXVIII, karta 1713, wraz z pobudowaną na nich elektrownią oraz zapasami surowca, przetworów i towarów na składzie i innymi przynależnościami, linie tramwajowe wraz z taborem, siecią instalacyjną i wszelkimi przynależnościami, własność spółki akcyjnej „Allgemeine Lokalbahn und Kraftwerke A.G. In Berlin” (dawniej „Allgemeine Lokal u. Strassenbahn – Gesellschaft in Berlin”).
Wysokość odszkodowania ustala się na 2,364,365,90 zł, słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 90 gr.

Od odszkodowania tego odlicza się zł 70,931 tytułem kosztów postępowania likwidacyjnego.
Bez potrącenia od oznaczonego wyżej odszkodowania przejmuje Państwo zobowiązania hipoteczne w wysokości 9.074,07 zł oraz wynikające z zawartej przez Spółkę z gminą miasta Bydgoszcz umowy, obowiązki, a w szczególności obowiązek utrzymania przedsiębiorstwa w ruchu i prowadzenia go w sposób należyty.
Uchwałą ta jest ostateczną i w myśl art. 14 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 70/20, poz. 467) wykonalną na równi z prawomocnymi wyrokami sądowymi.

Przewodniczący:
  
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KOMUNIKACJA MIEJSKA I PODMIEJSKA
SEKTOR PAŃSTWOWY
BYDGOSZCZ, miasto wydz. w woj. poznańskim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: