Święto Niepodległości - w oczekiwaniu na Marszałka


Poniedziałek, 11 listopada

 
      11 rocznicę odzyskania niepodległości obchodziła stolica bardzo uroczyście. Od samego rana na ulicach gromadziły się tłumy publiczności, witając serdecznie udające się na Plac Marszałka Piłsudskiego oddziały wojskowe, Strzelca, Przysposobienia Wojskowego, hufce szkolne, oddziały policji oraz poczty sztandarowe Federacji Związków Obrońców Ojczyzny. Na wszystkich domach powiewały chorągwie o barwach narodowych. Wiele gmachów bogato udekorowano; na wystawach widniały wizerunki Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego. Sklepy do godz. 15.00 były zamknięte, urzędy nieczynne. W mieście nastrój podniosły.
      O godz. 9.00 odbyła się msza w kościele garnizonowym przy ul. Długiej, dokąd przybyły delegacje wszystkich oddziałów wojskowych garnizonu stołecznego oraz przedstawiciele władz. Równocześnie odbywały się nabożeństwa w kościele ewangelicko - reformowanym na Lesznie, w cerkwi na Pradze, oraz w synagodze przy ul. Twardej, gdzie obecni byli żołnierze wyznania mojżeszowego, oraz licznie zgromadzona publiczność. Okolicznościowe kazanie wygłosił naczelny rabin wojsk polskich dr Józef MIESES, który następnie przed otwartą Arką Przymierza odmówił modlitwę za pomyślność Rzeczypospolitej. Po nabożeństwie chór synagogi odśpiewał hymn narodowy.
      O godz. 10.00 biskup polowy Stanisław GALL odprawił w Katedrze Św. Jana w asyście licznego kleru uroczystą Mszę, na którą przybył Pan Prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu członków Domu Cywilnego i Wojskowego. Pan Prezydent przeszedł przed frontem kompanii honorowej 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej ze sztandarem. W czasie przeglądu orkiestra odegrała hymn narodowy, po czym Pan Prezydent, powitany przed progiem świątyni przez duchowieństwo, zajął na specjalnym podwyższeniu przygotowane dla siebie miejsce. Po lewej stronie zasiadł ks. kardynał Aleksander KAKOWSKI. W prezbiterium zajęli miejsca członkowie Rządu z Panem Premierem Kazimierzem ŚWITALSKIM na czele, posłowie i senatorowie, korpus dyplomatyczny, attachés wojskowi, weterani 1863 roku, wyżsi wojskowi, przedstawiciele władz municypalnych i delegacje społeczne.
      W stelach zajęli miejsca przedstawiciele wyższego duchowieństwa. Kościół zapełniły tłumy wiernych. Po nabożeństwie odśpiewano „Boże coś Polskę”, po czym Pan Prezydent udał się na Zamek.
Podczas gdy w Katedrze odbywała się uroczysta msza, Plac Marszałka Piłsudskiego poczęły zalegać oddziały wojskowe wszystkich rodzajów broni, ustawiając się w 6 rzutach. Na Krakowskim Przedmieściu stanęły oddziały Strzelca, przysposobienia wojskowego i hufce szkolne. Na tle pomnika ks. Józefa Poniatowskiego urządzono trybuny, ozdobione zielenią i masztami, na których powiewały chorągwie w barwach narodowych. Na długo przed rozpoczęciem rewii trybuny zapełniała publiczność, zajmując również tłumnie chodniki na Placu Marszałka Piłsudskiego. Po prawej stronie pomnika zajęli miejsca członkowie korpusu dyplomatycznego, attachés wojskowi, obok zebrała się generalicja i duchowieństwo z ks. biskupem Stanisławem GALLEM na czele. Po przeciwnej stronie zasiedli posłowie i senatorowie z Marszałkiem Senatu Julianem SZYMAŃSKIM na czele, szef Kancelarii Cywilnej Pana Prezydenta kapitan Adam LISIEWICZ, szef Gabinetu Wojskowego płk Jan GŁOGOWSKI, wojewoda Władysław JAROSZEWICZ, przedstawiciele władz municypalnych z prezydentem miasta Zygmuntem SŁOMIŃSKIM na czele, weterani 1863 roku oraz liczne delegacje organizacji i instytucji społecznych.
      O godz. 11.15 przybył na plac rewii dowódca O. K. I gen. Stanisław WRÓBLEWSKI, który odebrawszy raport od komendanta miasta płk Bolesława WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO, dokonał przy dźwiękach marsza generalskiego przeglądu oddziałów.
      Niedługo potem rozległy się ponownie dźwięki marsza generalskiego, witające przybyłego pierwszego Wiceministra Spraw Wojskowych gen. Konarzewskiego. W chwili, gdy gen. Daniel KONARZEWSKI, w otoczeniu gen. Wróblewskiego, płk Wieniawy-Długoszowskiego, płk Karola TRZASKI-DURSKIEGO dokonywał przeglądu oddziałów, poczęli zbierać się po lewej stronie pomnika członkowie Rządu z Premierem Świtalskim na czele. Jednocześnie generalicja udała się na prawe skrzydło oddziałów u wylotu ul. Wierzbowej, oczekując na przybycie Pierwszego Marszałka Polski, JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.Proponuję posty o podobnej tematyce:
ROCZNICE
WARSZAWA
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: