Spór o warszawską gazownię rozstrzygnięty

Poniedziałek, 28 października

      Mieszany Trybunał Rozjemczy polsko – niemiecki w Paryżu na sesji letniej w Genewie wydał wyrok, obecnie ogłoszony, mocą którego pretensje Dessauskiego kontynentalnego towarzystwa gazowego przeciwko Państwu Polskiemu z tytułu rzekomo nielegalnej likwidacji mienia i praw tegoż towarzystwa w Warszawie (gazowni warszawskiej) zostały odrzucone. Trybunał ponadto zasądził koszty sądowe od Towarzystwa w kwocie 40.000 franków francuskich. 
Towarzystwo Dessauskie twierdziło, że likwidacja mienia niemieckiego na terytorium byłego Królestwa Kongresowego, na podstawie traktatu wersalskiego, nie była dopuszczalna i z tego powodu żądało skazania Państwa Polskiego na odszkodowanie. Po rozprawach, które trwały ponad rok, Trybunał wydał wyrok, w którym uznał w zupełności słuszność tezy polskiej. 
Brak komentarzy: