Kongres Centralnego Związku Górników ogłasza ultimatum strajkowe

28 października przez kilkanaście godzin obradował kongres Centralnego Związku Górników w Polsce pod przewodnictwem prezesa tego Związku Antoniego KOZUBKA, w którym brało udział 139 delegatów reprezentujących 71 kopalń górnośląskich, Zagłębia Dąbrowskiego i Zagłębia Krakowskiego.
Główny referent kongresu poseł Jan STAŃCZYK z PPS oraz pozostałych 14 mówców ostro odpierało zarzuty o politycznym podłożu akcji górników, dowodząc, iż jedyną przyczyną zatargu z pracodawcami są warunki ekonomiczne. Poseł Stańczyk dowodził, że robotnicy nie mogą zgodzić się na przyjecie zaoferowanych im podwyżek w wysokości 4%. Wszelkie starania o uzyskanie wyższej podwyżki nie powiodły się, w związku z tum kongres postanowił, że jeżeli do czwartku 31 października żądania górników nie zostaną uwzględnione, to na 3 listopada zwołany będzie następny kongres i w dniu 5 listopada bezwzględnie rozpocznie się strajk generalny górnictwa węglowego w całej Polsce.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZWIĄZKI ZAWODOWE
GÓRNICTWO WĘGLOWE
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: