Piąty Rząd Kazimierza BARTLA

Do Pana
Profesora Dr Kazimierza BARTLA
we Lwowie

Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów.
Równocześnie na wniosek Pański mianuję Panów:

Henryka JÓZEWSKIEGO, wojewodę wołyńskiego – Ministrem Spraw Wewnętrznych,
Augusta ZALESKIEGO, senatora – Ministrem Spraw Zagranicznych,
Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO – Ministrem Spraw Wojskowych,
Dr Sławomira CZERWIŃSKIEGO – Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Inż. Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO – Ministrem Przemysłu i Handlu,
Inż. Alfonsa KÜHNA – Ministrem Komunikacji,
Prof. Dr Maksymiliana MATAKIEWICZA – Ministrem Robót Publicznych,
Aleksandra PRYSTORA – Ministrem Pracy i Opieki Społecznej,
Prof. Dr Witolda STANIEWICZA – Ministrem Reform Rolnych,
Inż. Ignacego BOERNERA – Ministrem Poczt i Telegrafów,

oraz poruczam kierownictwo:

Ministerstwa Skarbu – Ignacemu MATUSZEWSKIEMU, posłowi nadzwyczajnemu i Ministrowi pełnomocnemu przy Królewskim Rządzie Węgierskim,

Ministerstwa Sprawiedliwości – Feliksowi DUTKIEWICZOWI, prezesowi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, i
Ministerstwa Rolnictwa – Wiktorowi LEŚNIEWSKIEMU, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

Spała, dnia 29 grudnia 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej:
(---) I. Mościcki

Brak komentarzy: