Polskie kawiarnie i restauracje nad przepaścią finansową

Warszawa, 2 stycznia 1930 r.

Premier Kazimierz BARTEL wydał swój pierwszy w nowym gabinecie okólnik do wszystkich urzędników ministerstw.

Okólnik stanowi o ścisłym przestrzeganiu przez urzędników państwowych przepisanych godzin pracy i zakazuje wszystkim urzędnikom zarówno w stolicy, jak i na prowincji przebywania podczas godzin pracy w restauracjach i kawiarniach. Jednocześnie pan premier przypomina, że urzędnicy powinni również i poza służbą strzec powagi swego stanowiska i unikać wszystkiego, co by mogło powagę tę obniżyć i wywołać niepożądane komentarze.

Nowy minister spraw wewnętrznych Henryk JÓZEWSKI natomiast w swoim okólniku informuje podwładnych, że mianowano go ministrem, a z tej okazji, obejmując trudne i nader odpowiedzialne stanowisko wzywa wszystkich wojewodów i podległych mu urzędników do wyjątkowo wytężonej pracy.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD PREMIERA BARTLA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: