Pan Minister Czerwiński do Wilna przemawiać przyjechał

Czwartek, 28 listopada
Pan Minister Sławomir CZERWIŃSKI
A to ORP zakupiony ze składek uczniów i nauczycieli. Początkowo miał się nazywać "Dar Szkoły Morskiej"
28 listopada Pan Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Pan Sławomir CZERWIŃSKI wygłosił w sali teatru Miejskiego na Pohulance w Wilnie odczyt „Konstytucja państwa, a wychowanie publiczne”.
Na udekorowanej zielenią scenie umieszczono portret Pana Marszałka Piłsudskiego. W loży rządowej zajęli miejsca: wojewoda wileński Władysław RACZKIEWICZ, wicewojewoda Stefan KIRTIKLIS i dyrektor departamentu CZEKANOWSKI; w loży miejskiej – prezydent Wilna Józef FOLEJEWSKI, wiceprezydent inż. Witold CZYŻ i członkowie rady miasta Wilna. W innych lożach – ks. biskup Kazimierz MICHALKIEWICZ, arcybiskup prawosławny TEODOZJUSZ, dowódca obszaru warowne „Wilno” gen. Henryk KROK-PASZKOWSKI i inni przedstawiciele wojskowości, profesorowie uniwersytetu z rektorem ks. Czesławem FALKOWSKIM na czele, senator rabin RUBINSTEIN i inni.
W pierwszym rzędzie foteli na parterze zasiedli przedstawiciele duchowieństwa innych wyznań, posłowie sejmowi, reprezentanci władz i organizacji społecznych, zebrani w Wilnie na zjeździe, starostowie wszystkich powiatów województwa i inni.
Salę wypełniła do ostatniego miejsca publiczność wszystkich sfer miasta. Na kilka minut przed 18 przybył Pan Minister Czerwiński i zasiadł na honorowym miejscu w amfiteatrze. Wówczas zabrał głos poseł Marian KOŚCIAŁKOWSKI.
Następnie, witany oklaskami, zebrał głos Pan Minister. Odczyt przerywany był brawami, a po ukończeniu jego nagrodzony był hucznymi, długotrwałymi oklaskami.

Tekst przemówienia – muszę przyznać, że dziwnego. Pan Minister na temat nie miał specjalnie sporo do powiedzenia. Z Odczytu wyszedł bigos z Marszałkiem Piłsudskim darowanym Polsce przez Dobrego Boga, czerwonym harcerstwem, burszenszaftami, deklami oraz prawicą, co to większość inteligencji zawodowej ma w ręku – słowem warto przeczytać: PRZEMÓWIENIE.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONSTYTUCJA – ZMIANA
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: