Pan Marszałek w Belwederze strażaków gościł

Środa, 20 listopada

20 listopada Pan Marszałek Józef Piłsudski przyjął w Belwederze na dłuższej audiencji Zarząd Główny Związku Straży Pożarnych R. P.
      Delegację stanowili panowie: prezes Głównego Związku – wojewoda warszawski Stanisław TWARDO, wiceprezesi Zarządu – dr Piotr WIELGUS z Krakowa i dr Józef KLARNER Z Krza (woj. lubelskie); członkowie Zarządu – wojewoda lwowski Wojciech GOŁUCHOWSKI, inż. Stanisław WALIGÓRSKI z Warszawy, dyrektor E. BARTOSZEWICZ z Łucka, inspektor Klemens MATUSIAK z Bielska Cieszyńskiego , inspektor naczelny Szymon JAROSZEWSKI oraz starszy inspektor Bolesław WÓJCIKIEWICZ ze Lwowa. Delegacji towarzyszył mjr dyplomowany Władysław RUSIN, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych w Radzie Naczelnej Głównego Związku Straży Pożarnych.
      Witając Pana Marszałka, pan prezes Stanisław TWARDO wygłosił przemówienie.
      Po wysłuchaniu przemówienia i przywitaniu się, Pan Marszałek rozmawiał dłuższy czas ze wszystkimi członkami delegacji, poruszając zwłaszcza bardzo obszernie sprawy Przysposobienia Wojskowego i zachęcając do wprowadzenia go w najszerszym zakresie w strażach pożarnych. Następnie Pan Marszałek informował się obszernie co do rozwoju liczebnego i pracy organizacyjnej straży, omawiając dotychczasową intensywną pracę strażaków nie tylko w zakresie fachowym, ale i kulturalno – społecznym.
      Po dłuższej ożywionej rozmowie Pan Marszałek sfotografował się z uczestnikami delegacji.
      Sama audiencja, jak również doskonały humor, ożywienie Pana Marszałka oraz żywe zainteresowanie się Jego sprawami społecznymi wywarły na obecnych głębokie wrażenie.


Coraz częściej głównym tematem sprawozdań z tego rodzaju wydarzeń jest podkreślanie stopnia ożywienia oraz humoru Pana Marszałka. Tematy będące pretekstem do spotkań Wodza Narodu z przedstawicielami społeczeństwa schodzą na plan dalszy.

 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: