Pan Dyrektor był chory, lecz w łóżeczku nie leżał

  Sobota, 16 marca


W związku z wiadomością agencji „PRESS” o otrzymaniu przez Dyrektora Departamentu Ogólnego Ministerstwa Skarbu Stefana STARZYŃSKIEGO urlopu zdrowotnego oraz w związku z mylnymi wnioskami wysnutymi z tego powodu, w szczególności w artykule „Gazety Warszawskiej” z dnia 16 marca pod tytułem „Dyrektor Starzyński i etatyzm na urlopie”, Ministerstwo Skarbu komunikuje:
Dyrektor Departamentu Starzyński na skutek choroby otrzymał od lekarzy polecenie bezwzględnego odpoczynku, tym niemniej ze względu na nawał prac w Ministerstwie Skarbu nie mógł dotychczas rozpocząć urlopu i prawdopodobnie w związku z tym pracami będzie zmuszony odbywać urlop z przerwami, dojeżdżając do Warszawy, celem załatwienia najpilniejszych spraw, związanych z jego urzędowaniem.

Pan Dyrektor Starzyński 4 listopada 1929 roku mianowany został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu, a w 1934 roku komisarycznym prezydentem Warszawy. PATRZ.

 
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: