Biuro Projektu Melioracji Polesia

sobota, 16 marca 1929
 
Józef PRUCHNIK - były Minister
     W dniu 16 marca 1929 r. odbyło się w Ministerstwie Robót Publicznych drugie z rzędu posiedzenie Poleskiego Komitetu Geologicznego, powołanego do życia z inicjatywy dyrektora Biura Projektu Melioracji Polesia inż. Józefa Pruchnika.
      W wyniku obrad, w których wzięli udział prócz przedstawicieli departamentu wodnego w Ministerstwie Robót Publicznych profesorowie uniwersytetu i geolodzy: Dr Tadeusz Mieczyński, Dr Tomaszewski, Stanisław Lencewicz, Rydzewski i Wołłosowicz pod przewodnictwem prof. Mieczysława Limanowskiego z Wilna, ustalono metody dalszych badań geologicznych na terenie objętym pracami nad projektem melioracji Polesia.

      Pan Prezydent Mościcki jeszcze w 1929 roku odbył „gospodarską wizytę” na terenach objętych akcją melioracji Polesia. ZAPRASZAM NA ODPOWIEDNIEGO POSTA.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
ROLNICTWO
POLESIE
INWESTYCJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: