Paweł Kryńczyk - nowy poseł białoruski


OGŁOSZENIE
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 1929 r. L. dz. 2275/29.

Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie na podstawie art. 96 i 115 ordynacji wyborczej do Sejmu ogłasza, że w miejsce pana

Aleksandra STAGANOWICZA,

posła na Sejm z listy okręgowej Nr 39 (Lista zmagań za interesy robotników i włościan) z okręgu Nr 61, Nowogródek, którego mandat poselski wygasł, wstępuje pan Paweł KRYŃCZYK, lat 30, rolnik, wieś Chutory – Ostrowo, gmina Starawieś, powiat Słonimski.

Generalny Komisarz Wyborczy: w z. (---) Dutkiewicz
Członkowie:
(---) Hartglas,
(---) Urbanowicz,
(---) Kuczyński,
(---) Wrona,
(---) Sawicki.

Poseł Staganowicz (Stahanowicz) utracił mandat poselski z powodu przynależności do zdelegalizowanej Hramady


 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: