Dymisja Rządu Kazimierza Świtalskiego

Sobota, 7 grudnia


Do Pana
Prezesa Rady Ministrów
w Warszawie

      Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu Prezesa Rady Ministrów wraz z całym Gabinetem i poruczam Panu i wszystkim ustępującym Panom Ministrom i Kierownikowi Ministerstwa Skarbu dalsze kierownictwo spraw państwowych aż do chwili powołania nowego Rządu.

Warszawa, dnia 7 grudnia 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów (---) Świtalski


Do Pana
Sławoja Felicjana SKŁADKOWSKIEGO
Ministra Spraw Wewnętrznych
w Warszawie

      Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu Ministra Spraw Wewnętrznych.
Równocześnie poruczam Panu pełnienie dotychczasowych funkcji aż do chwili powołania następcy.

Warszawa, dnia 7 grudnia 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów (---) Świtalski


Pisma o identycznej treści (poza nazwami resortów) otrzymali:

Pan August ZALESKI – Minister Spraw Zagranicznych,
Pan Marszałek Polski Józef PIŁSUDSKI – Minister Spraw Wojskowych,
Pan Stanisław CAR – Minister Sprawiedliwości,
Pan Sławomir CZERWIŃSKI – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Pan Karol NIEZABYTOWSKI – Minister Rolnictwa,
Pan Inż. Eugeniusz KWIATKOWSKI – Minister Przemysłu i Handlu,
Pan Inż. Alfons KÜHN – Minister Komunikacji,
Pan Inż. Jędrzej MORACZEWSKI – Minister Robót Publicznych,
Pan Aleksander PRYSTOR – Minister Pracy i Opieki Społecznej,
Pan Witold STANIEWICZ – Minister Reform Rolnych,
Pan Inż. Ignacy BOERNER – Minister Poczt i Telegrafów,

Pan Ignacy MATUSZEWSKI – Poseł Nadzwyczajny i Minister Pełnomocny przy Królewskim Rządzie Węgierskim otrzymał pismo o treści podobnej, zwalniające go z kierownictwa Ministerstwa Skarbu.Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: