Skutki votum nieufności bez podania uzasadnienia

Sobota, 7 grudnia

     Ze względu na to, że większość sejmowa, która w dniu 6 grudnia uchwaliła votum nieufności dla gabinetu Pana Kazimierza ŚWITALSKIEGO, nie sprecyzowała dostatecznie swego stanowiska co do pozytywnej możliwości wyjścia z wytworzonej przez siebie sytuacji, ze względu na to, że w związku z otwartym przesileniem gabinetowym będą musiały ulec z konieczności zatamowaniu prace nad budżetem, do którego nowy Rząd zechce zapewne ustosunkować si ponownie, oraz z uwagi, że wskutek tego stanu rzeczy wytworzyła się sytuacja szczególnie ciężka i trudna, Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowił w drodze konferencji ustalić położenie, które wymaga rozwiązania.

 

Brak komentarzy: