Skład Sejmowej Komisji Śledczej ds. Ministra Czechowicza

Środa, 27 lutego 1929

Posiedzenie 54 Sejmu z dnia 27 lutego 1929 r.

     Marszałek Ignacy Daszyński: Przed porządkiem dziennym muszę wypełnić obowiązek co do ustalenia składu uchwalonej wczoraj komisji.
Komisję tą, którą Sejm powołał wczoraj do wykonania obowiązku z art. 5 i 6 ustawy o Trybunale Stanu, była Komisja Budżetowa. Skład Komisji jest następujący:
 1. Hołyński Jan (BBWR),
 2. Kleszczyński Zdzisław (?) (BBWR),
 3. Kościałkowski Marjan (BBWR),
 4. Krzyżanowski Adam (BBWR),
 5. Polakiewicz Karol (BBWR),
 6. Sanojca Józef (BBWR),
 7. Stypiński Józef (BBWR),
 8. Zarański Jan (BBWR),
 9. Chałupka Piotr (Kwapiński Jan) (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów)
 10. Czapiński Kazimierz (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów),
 11. Diamand Herman (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów),
 12. Kaczanowski Kazimierz (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów),
 13. Malinowski Maksymilian (Klub Parlamentarny „Wyzwolenie”),
 14. Woźnicki Jan (Klub Parlamentarny „Wyzwolenie”),
 15. Wyrzykowski Henryk (Klub Parlamentarny „Wyzwolenie”),
 16. Baczyński Lew (Klub Sejmowy Jedności Robotniczo-Chłopskiej),
 17. Baran Stefan (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy),
 18. Łucki Stanisław (Ukraińsko-Białoruski Klub Sejmowy),
 19. Czetwertyński Seweryn (Związek Ludowo-Narodowy),
 20. Rybarski Roman (Związek Ludowo-Narodowy),
 21. Dąbski Jan (Klub Stronnictwa Chłopskiego),
 22. Socha Marcin (Klub Stronnictwa Chłopskiego),
 23. Rataj Maciej (Klub Parlamentarny PSL - „Piast”),
 24. Szydłowski Marian (Klub Parlamentarny PSL - „Piast”),
 25. Karau Jakub (Niemiecki Klub Parlamentarny),
 26. Ks. Krayczyrski Otto (Niemiecki Klub Parlamentarny),
 27. Bitner Wacław (Klub Parlamentarny Chrześcijańskiej Demokracji),
 28. Chądzyński Adam (Klub Parlamentarny Narodowej Partii Robotniczej),
 29. Rosmarin Henryk (Koło Żydowskie),
 30. Pączek Antoni (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów).

Ci panowie posłowie będą stanowili skład Komisji Śledczej. Zachodzi jednak ta okoliczność, że poseł Herman Diamand otrzymał 6-tygodniowy urlop leczniczy, wobec tego klub jego proponuje, ażeby Izba powołała na jego miejsce posła dr Hermana Liebermana. Nie słyszę sprzeciwu, uważam, że poseł dr Lieberman jest wybrany na członka tej komisji. (Poseł Smulikowski: Prosiłbym, ażeby na miejsce kolegi Pączka, który jest chory, mógł wejść, jako zastępca, poseł Downarowicz). Jest propozycja, żeby Izba powołała posła Downarowicza na miejsce chorego posła Pączka. Nie słyszę sprzeciwu, uważam że poseł Medard Downarowicz jest powołany do tej komisji.
(Poseł Wrona: Ponieważ poseł Socha jest chory, proponujemy posła Plutę jako jego zastępcę. Poseł Gdyk: Ja proponuję posła Kuśnierza na miejsce posła Wacława Bitnera.)
Jeszcze zatem dwie zmiany: na miejsce posła Sochy proponowany jest poseł Andrzej Pluta, a na miejsce posła Wacława Bitnera – poseł Bronisław Kuśnierz. Sądzę, że Wysoka Izba nie ma nic przeciw temu ? Zatem obaj ci panowie zostali powołani do Komisji.
Komisja ta według art. 6 Ustawy o Trybunale Stanu składa Sejmowi wniosek bądź o powzięcie uchwały, stawiającej Ministra w stan oskarżenia, bądź o odrzucenie wniosku, wymienionego w art. 5.
Komisja powinna dać Ministrowi możność udzielenia wyjaśnień bądź ustnie, bądź na piśmie; nadto może przesłuchiwać świadków i znawców, tudzież badać dokumenty, dotyczące sprawy. Takie są atrybucje tej komisji.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
SPRAWA MINISTRA CZECHOWICZA
 

Brak komentarzy: