Sejm i Senat udają się na wywczasy. Felicjan Skladkowski zamyka sesje


ZARZĄDZENIE
Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Sejmu.

Na podstawie art. 25 Konstytucji zamykam z dniem dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową Sejmu.

Warszawa, dnia 25 marca 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: (---) K. Bartel


ZARZĄDZENIE
Prezydenta Rzeczypospolitej
w sprawie zamknięcia sesji zwyczajnej i budżetowej Senatu.

Na podstawie art. 37 Konstytucji zamykam z dniem dzisiejszym sesję zwyczajną i budżetową Senatu.

Warszawa, dnia 25 marca 1929 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: (---) K. Bartel


      Zarządzenie o zamknięciu sesji Sejmu odczytał Posłom po zakończeniu wystąpień poselskich odczytał Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan SKŁADKOWSKI. Pan Marszałek Ignacy DASZYŃSKI stwierdził, że pozostał mu jedynie miły obowiązek życzenia Panom Posłom po pięciomiesięcznej ciężkiej pracy zasłużonych wywczasów i Wesołych Świąt. (Głosy: Nawzajem i huczne oklaski). A nadto życzenia te zwracam także pod adresem tych, którzy z nami przez 5 miesięcy rzetelnie współpracowali, to jest pod adresem Rządu (Oklaski).

Brak komentarzy: