Profesorów nominacje z 9 lipca 1929

Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z 9 lipca 1929 r. zamianował:

Profesora nadzwyczajnego Politechniki Lwowskiej
profesorem zwyczajnym miernictwa elektrotechnicznego na Wydziale Mechanicznym tejże Politechniki,

Profesora nadzwyczajnego Politechniki Lwowskiej
profesorem zwyczajnym technologii chemicznej organicznej na Wydziale Chemicznym tejże Politechniki,

Profesora nadzwyczajnego Politechniki Lwowskiej
profesorem zwyczajnym botaniki leśnej na Wydziale rolniczo – lasowym tejże Politechniki,

Profesora nadzwyczajnego
profesorem zwyczajnym ogrodnictwa na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
profesorem zwyczajnym historii gospodarczej na Wydziale Filozoficznym tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
profesorem zwyczajnym geografii fizycznej i kartografii na Wydziale Filozoficznym tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
profesorem zwyczajnym ichtiologii i rybactwa na Wydziale Rolniczym tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego
profesorem zwyczajnym romanistyki na Wydziale Humanistycznym tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego
profesorem zwyczajnym szczegółowej hodowli zwierząt na Wydziale Rolno – Leśnym tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
profesorem zwyczajnym dawnego prawa sądowego polskiego i litewskiego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu,

Profesora nadzwyczajnego
profesorem zwyczajnym ichtiobiologii i rybactwa na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
NOMINACJE PROFESORSKIE I HABILITACJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: