Ignacy Boerner - nowy Minister Poczt i Telegrafów

  16 kwietnia 1929


     16 kwietnia 1929 r. o godz. 13.00 odbyło się w Ministerstwie Poczt i Telegrafów wobec zebranych funkcjonariuszów resortu pożegnanie ustępującego Ministra pana Bogusława MIEDZIŃSKIEGO i powitanie nowo mianowanego Ministra, pana pułkownika Ignacego BOERNERA. Przemówienie pożegnalne wygłosili: Podsekretarz Stanu pan inż. Włodzimierz DOBROWOLSKI – w imieniu Ministerstwa i podległych władz i urzędów, prezes Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Telegrafu i Telefonu pan Józef STANGRECIAK, Dyrektor Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych pan inż. Michał ŁOPUSZAŃSKI oraz prezes Koła Ministerialnego radca Zygmunt KOHLMÜNZER.
      Następnie pan Minister Bogusław MIEDZIŃSKI po odpowiedzi na wygłoszone przemówienia przedstawił zebranym pana Ministra Ignacego BOERNERA, który w krótkim przemówieniu streścił program swojej pracy na przyszłość.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD ŚWITALSKIEGO
POCZTA I TELEFONY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: