Pan Marszałek coraz częściej chory

Wtorek, 24 września 1929

Gen. Victor Denain składa kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza
 


     Pan Marszałek Piłsudski nie opuszcza od kilku dni pokoju z powodu lekkiego przeziębienia. Mimo niedyspozycji, Pan Marszałek przyjął w dniu 24 września o godz. 18.00 Pana Ministra Augusta Zaleskiego, a w dniu 25 września pana gen. Josepha Barés, szefa francuskiego lotnictwa wojskowego, który odbył ostatnio podróż po głównych ośrodkach lotniczych w Polsce oraz brał udział w nocnych manewrach lotniczych. Panu generałowi Barésowi towarzyszył gen. Victor Denain, szef francuskiej misji wojskowej w Polsce. Pan Marszałek odbył z obu generałami oraz ppłk Józefem Beckiem dłuższą konferencję.


Brak komentarzy: