"Wyzwolenie" - nic o nas bez nas

W związku z opublikowanymi ostatnio artykułami Marszałka PIŁSUDSKIEGO i Marszałka Sejmu Ignacego DASZYŃSKIEGO, w których poruszone były sprawy polityczne, dotyczące „Wyzwolenia”, odbyło się 24 września posiedzenie tego klubu.
Wydano komunikat, stwierdzający, że Marszałek Sejmu wypowiedział w Belwederze do Marszałka Piłsudskiego pewnie najszlachetniejsze swoje osobiste przypuszczenia o nastrojach w „Wyzwoleniu”, uczynił to jednak bez porozumienia się z „Wyzwoleniem”. Prezydium klubu przypomina, że na Kongresie „Wyzwolenia” w dniu 13 czerwca, a więc 11 dni przed konferencją w Belwederze, uchwalona została rezolucja, skonfiskowana przez rząd, a głosząca, że o żadnym porozumieniu z obozem politycznym, który doprowadził Polskę do obecnego ciężkiego stanu politycznego i gospodarczego, mowy być nie może.
Klub „Wyzwolenia” stwierdza, że tylko likwidacja obecnego systemu rządzenia na rzecz prawdziwej demokracji jest celem polityki „Wyzwolenia”. Komunikat zawiera w końcu zwrot nie pozbawiony ironii, a głoszący, że chyba w obecnej chwili również i czcigodny Marszałek Daszyński jest chyba tego samego zdania.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: