Budżetowa łamigłówka lat dwudziestych

Zestawienie ustaw budżetowych, uchwalonych w latach 1923 -  1931 a dotyczących głównie zaszłości rozliczeniowych. Swoisty bryk do dalszych opisów "sprawy Ministra Czechowicza".USTAWA z dnia 15 lutego 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od 1 stycznia do 31 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 138)

USTAWA z dnia 24 marca 1923 r. o pierwszem dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 253)

USTAWA z dnia 15 czerwca 1923 r. o drugiem dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 510)

USTAWA z dnia 15 czerwca 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 511)

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 698)

USTAWA z dnia 25 października 1923 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r. oraz o prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 112, poz. 892)

USTAWA z dnia 10 stycznia 1924 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 26)

USTAWA z dnia 10 stycznia 1924 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 27)

USTAWA z dnia 11 kwietnia 1924 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 422)
 Ustawa skarbowa na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 747)

Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o prowizorium budżetowym na czas od 1 stycznia do 28 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr 114, poz.1013)

Ustawa skarbowa z dnia 19 grudnia 1924 r. o dodatkowych kredytach na rok 1924 (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 10, poz. 75)

Ustawa skarbowa z dnia 30 czerwca 1925 r. na rok 1925 (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 465)

Ustawa skarbowa z dnia 22 lipca 1925 r. o dodatkowych kredytach na rok 1925 (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 570)

Ustawa skarbowa z dnia 22 lipca 1925 r. o zmianach w budżecie na rok 1924 (Dz. U. R. P. Nr 90, poz. 634)

Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. o prowizorium budżetowym na czas od 1 stycznia do 31marca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr 129, poz. 917)

Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r. i o prowizorium budżetowym na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 208)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r. i o prowizorium budżetowym na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 258)

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. i o prowizorium budżetowym na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 376)

Ustawa z dnia 30 września 1926 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r. i o prowizorium budżetowym na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 571)Ustawa z dnia 18 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. i o prowizorium budżetowym na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927. (Dz. U. R. P. Nr 125, poz. 725)

Ustawa skarbowa z dnia 22 marca 1927 na okres od dnia 1 kwietnia 1927 r. do 31 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 254)

Ustawa z dnia 13 lipca 1927 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 22 marca 1923 r. o zasiłkach dla rodzin osób, powołanych na ćwiczenia wojskowe, oraz o niektórych zmianach w ustawie skarbowej z dnia 22 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 69, poz. 604)

Ustawa skarbowa z dnia 13 lipca 1927 r. o zmianach w budżecie na rok 1925 (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 736)
Ustawa skarbowa z dnia 22 czerwca 1928 r. na okres od 1 kwietnia 1928 r. do 31 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 622)

Ustawa skarbowa z dnia 25 marca 1929 r. na okres od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 183)

Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 231)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Komunikacji i Robót Publicznych z dnia 12 stycznia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie przekazania Komisarzowi Rządu m. stoł. Warszawy niektórych decyzji (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 251)
 
Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o uregulowaniu niedokładności w ustalaniu kredytów w § 10 wydatków zwyczajnych części 2-a Sejm i części 2-b Senat budżetu na rok 1929/30 (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 91)

Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1930 r. na okres od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 221)

Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/31 (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 52)

Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o uzupełnieniu prowizorium budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 139)

Ustawa skarbowa z dnia 21 marca 1931 r. na okres od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 188)

Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1927/28 (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 261)

Ustawa skarbowa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1928/29 (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 262)

Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1929/30 (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 263)
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: