Łuck i Krzemieniec 1929-06-17

      W poniedziałek 17 czerwca 1929 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej o godz. 10 rano zwiedził gmach Polskiej Macierzy Szkolnej w Łucku, gdzie mieści się jednocześnie szkoła handlowa i rzemieślnicza. Pan Prezydent w towarzystwie Ministra Staniewicza oraz wojewody Józewskiego, przy dźwiękach hymnu narodowego, wykonywanego przez orkiestrę 24 Pułku Piechoty, przeszedł wśród szpalerów młodzieży szkolnej do gmachu Macierzy, gdzie został powitany przez ks. szambelana Baranowskiego, prezesa zarządu i panią Zajkowską. Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwiedził sale wykładową oraz bursę i świetlicę. W czasie bytności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej chór młodzieży odśpiewał „Rotę”. Następnie Pan Prezydent udał się w dalszą podróż do Dubna. W podróży Pan Prezydent odwiedził skomasowaną wieś Porodnice, gdzie wstąpił do chaty wzorowego gospodarza ukraińskiego.
       Na granicy powiatu dubieńskiego oczekiwał Pana Prezydenta starosta i banderia konna. Pan Prezydent zatrzymał się w Smordwie w majątku państwa Ledóchowskich, gdzie spożył śniadanie. W śniadaniu wzięli udział: Minister Staniewicz, wojewoda wołyński Józewski, poseł Janusz Radziwiłł oraz okoliczne ziemiaństwo.
O godz. 16.30 Pan Prezydent Rzeczypospolitej w towarzystwie wojewody i dowódcy okręgu gen. Taczaka przybył do szpitala na Pantalu pod Dubnem. Pan Prezydent Rzeczypospolitej, powitany przez naczelnego lekarza, udał się do sal szpitalnych, gdzie słuchał objaśnień lekarzy i interesował się tablicami statystycznymi nasilenia chorób i wykazami powiatowego okręgu służby zdrowia.
      O godz. 17 orszak Pana Prezydenta Rzeczypospolitej stanął u bramy triumfalnej w Dubnie. Pan Prezydent przeszedł przy dźwiękach hymnu narodowego przed frontem kompanii honorowej 43 Pułku Piechoty i wysłuchał przemówienia powitalnego burmistrza Tryby, który wręczył Panu Prezydentowi chleb i sól, a ks. prałat Kuźmiński powitał Pana Prezydenta Rzeczypospolitej imieniem ludności polskiej, po czym poseł Sehejda z BBWR powitał Pana Prezydenta po ukraińsku, kończąc swe przemówienie okrzykiem „Sława !”, powtórzonym entuzjastyczne przez obecną publiczność ukraińską.
       Wśród szpalerów licznych organizacji społecznych polskich, ukraińskich i żydowskich, Pan Prezydent Rzeczypospolitej udał się do magistratu, gdzie przyjął delegację duchowieństwa wszystkich wyznań, organizacji zawodowych, gminy żydowskiej, rady miejskiej, Federacji Związku Obrońców Ojczyzny, oraz związku i organizacji peowiaków oraz oficerów rezerwy.
       O godz. 17.35 Pan Prezydent przy dźwiękach hymnu narodowego i okrzykach zebranych tłumów opuścił Dubno, udając się w kierunku Krzemieńca. Po drodze orszak Pana Prezydenta zatrzymał się w Sudobiczach, gdzie Pan Prezydent zwiedził tereny melioracyjne na terenach licealnych. Gmina Sudobicze zgotowała Panu Prezydentowi wspaniałe przyjęcie, na którym okoliczna ludność ukraińska złożyła Duże dowody hołdu dla przedstawiciela Majestatu Rzeczypospolitej. U wejścia do urzędu gminnego witano Pana Prezydenta chlebem i solą, po czym jedna z dziewcząt ukraińskich wręczyła Panu Prezydentowi korowaj (placek ukraiński). Na dziedzińcu urzędu gminnego przygotowano podwieczorek podczas którego Pan Prezydent słuchał z zainteresowaniem chórów ukraińskich, którym wyraził uznanie. Wójtowie gminy Sudobicze i Werba otrzymali od Pana Prezydenta pewna kwotę pieniężną dla najuboższych.
      Na granicy powiatu krzemienieckiego oczekiwał Pana Prezydenta starosta Bukowski. O godz. 20 Pan Prezydent przybył do granic miasta Krzemieńca, eskortowany przez banderię konną. Na granicy ustawiona była wspaniała brama triumfalna, u której oczekiwał Pana Prezydenta burmistrz Beaupré na czele władz miejskich i społeczeństwa. Pan Prezydent przesiadł się do zaprzężonego w czwórkę koni powozu i pod eskortą honorową 12 Pułku Ułanów udał się do gmachu Liceum.
      Wjazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Krzemieńca nosił charakter niezwykle manifestacyjny. Iluminacja domów, entuzjazm zebranej publiczności oraz powszechny nastrój sprawiały niezwykle uroczyste i potężne wrażenie. Góra Bony jaśniała tysiącem różnokolorowych świateł.

Liceum Krzemienieckie

Proponuję posty o podobnej tematyce:
SZKOLNICTWO
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
WOŁYŃ
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: