1929-05-05 Parskam ze śmiechu

     5 maja 1929 roku w Katowicach poświęcono budowę gmachu Sejmu Ślaskiego. Zamiast autonomii budowano jej potężne mauzoleum. Robi wrażenie nawet dzisiaj. Mauzoleum kosztowało prawie 13 milionów niegdysiejszych złotych złotych. Polska sobie wybudowała za śląskie pieniądze gmaszysko. Taki Pałac Kultury i Nauki sanacji. Niech tam. 
Ale ja nie o tym. Ja chciałbym klimat lat tych minionych przywołać. Bo historia lubi się powtarzać.
Tak oficjalny organ rządowy opisywał wiekopomny epizod dziejów Górnego Śląska:

     Specjalnym pociągiem przyjechał Pan Prezydent Rzeczypospolitej dnia 5 maja 1929 rano do Sosnowca, gdzie przywitał Go wojewoda śląski dr. Grażyński z dowódcą D.O.K. 5 gen. Dywizji Wróblewskim, prezesem PKP inż. Dobrzyckim, naczelnikami wydziałów Dr Salonim i Ryczkowskim oraz głównym komendantem policji wojewódzkiej, inspektorem Żółtaszkiem.
      O godz. 8 rano zajechał pociąg, wiozący Pana Prezydenta na dworzec katowicki, gdzie ustawiła się kompania honorowa 73 pułku piechoty z orkiestrą i sztandarem. Przy dźwiękach hymnu narodowego wysiadł Pan Prezydent z wagonu salonowego w towarzystwie P.P. Ministrów Składkowskiego i Kwiatkowskiego oraz świty, złożonej z szefa kancelarii cywilnej Dra Lisieckiego, zastępcy szefa kancelarii wojskowej ppłk. Fydy, adiutanta majora Jurgielewicza i rotmistrza Calewskiego. Panom Ministrom towarzyszyli sekretarze Barański i Stawicki. Na dworcu powitał Pana Prezydenta 1-szy burmistrz Katowic Dr. Kocur, poczem Pan Prezydent Rzeczypospolitej przeszedł przed frontem kompanii honorowej i po przywitaniu się z przedstawicielami władz cywilnych i wojskowych oraz przedstawicielami ciężkiego przemysłu i organizacji społecznych udał się do willi Pana Wojewody. Przed dworcem, ozdobionym zielenią i sztandarami o barwach narodowych, zebrały się związki i organizacje ze sztandarami, młodzież szkolna, harcerze i liczna publiczność. U Pana Wojewody Pan Prezydent Rzeczypospolitej spożył śniadanie w ścisłem gronie. O godz. 9-tej rano udał się Pan Prezydent wraz z otoczeniem do kościoła św. Piotra i Pawła, przejeżdżając ulicami wspaniale udekoronowanymi. Po obu stronach ulic, którymi przejeżdżał Pan Prezydent Rzeczypospolitej, ustawiły się szpalery młodzieży oraz rzesze publiczności. Przed kościołem oczekiwały Pana Prezydenta oddziały wojska, policji, powstańców i przysposobienia wojskowego oraz tłumy publiczności. Nabożeństwo celebrował J. Em. ks. biskup Lisiecki w asystencji licznego duchowieństwa. W czasie nabożeństwa chór katedralny wykonał szereg pieśni kościelnych. W prezbiterium zasiadł Pan Prezydent Rzeczypospolitej a w nawie P.P. Ministrowie Składkowski i Kwiatkowski. Wojewoda Śląski Dr. Grażyński, pierwszy burmistrz Katowic oraz przedstawiciele władz państwowych, wojskowych i samorządowych. Po nabożeństwie wrócił Pan Prezydent z powrotem do wilii Pana Wojewody, skąd o godz. 11-tej udał się do nowego gmachu Województwa i Sejmu śląskiego.
      Przed gmachem ustawiły się kompanie honorowe wojska i policji, powstańców, straż ogniowa, harcerze, przysposobienie wojskowe, młodzież szkolna, kolejarze oraz publiczność, która zapełniła obszerny plac przed gmachem. Gdy samochód, wiozący Pana Prezydenta Rzeczypospolitej zajeżdżał przed główne wejście, orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy, poczym 11-to letnia Elżbieta Kocurówna, ubrana w śląski strój ludowy, powitała Pana Prezydenta, wręczając Mu kwiaty. Przy pięknej i słonecznej pogodzie zasiadł Pan Prezydent na podwyższeniu przed gmachem województwa, mając obok siebie po prawej ręce P.P. Ministrów Składkowskiego i Kwiatkowskiego, po lewej zaś Wojewodę Grażyńskiego. Naprzeciw zajął miejsce ks. biskup Lisiecki w otoczeniu duchowieństwa w szatach pontyfikalnych. Chór „Echa” odśpiewał „Gaude, mater Polonia”, poczem ks. biskup Lisiecki dokonał poświęcenia gmachu i wygłosił przemówienie. Z kolei przemawiał p. Wojewoda dr. Grażyński. Wreszcie naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Robót Publicznych Zawadowski odczytał akt erekcyjny i przemówił imieniem Komitetu Budowy. Następnie wręczył Panu Prezydentowi klucz od gmachu, a Panu Wojewodzie chleb i sól, oraz również klucze od gmachu. Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał akt erekcyjny, a po nim złożyli swe podpisy również obecni P.P. Ministrowie Składkowski i Kwiatkowski, pan wojewoda Grażyński, ks. biskup Lisiecki i inni.
      Po zamknięciu aktu erekcyjnego w srebrnej puszce zamurowano go w ścianie gmachu, poczem Pan Prezydent srebrną kielnią pierwszy nałożył wapno na pamiątkowym kamieniu. Po Panu Prezydencie nakładali wapno P.P. Ministrowie, Wojewoda, ks. biskup i inni. Ostatecznego zamurowania dokonał podmajstrzy Stróżyna. Następnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej ze świtą i przedstawicielami władz zwiedził nowo poświęcony gmach Województwa, a o godz. 12-tej udał się do wspaniałej sali recepcyjnej, gdzie zebrało się 240 osób z różnych sfer społeczeństwa śląskiego, które otrzymały odznaczenia za pracę narodową i społeczną. Do zebranych przemówił Pan Prezydent. (......) 
 

Brak komentarzy: