"Zmęczony" premier Walery SŁAWEK podaje się do dymisji. Marszałek PIŁSUDSKI szefem gabinetu

Premier Walery SŁAWEKW samo południe Pan Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy MOŚCICKI przyjął pana premiera Walerego SŁAWKA na dłuższej audiencji. Po spotkaniu tym pan premier SŁAWEK wyznaczył na godz. 17,30 posiedzenie Rady Gabinetowej.
O godz. 17,10 do Prezydium Rady Ministrów przybył pan Marszałek PIŁSUDSKI, po czym rozpoczęło się posiedzenie Rady Gabinetowej, które trwało niecałą godzinę.
Po posiedzeniu Rady stało się wiadomym, że rząd premiera Walerego SŁAWKA podał się do dymisji.
Pan premier udał się na Zamek, gdzie złożył prośbę o przyjecie dymisji. Prośba ta została uwzględniona przez Pana Prezydenta.
Biuro prasowe Prezydium Rady Ministrów wydało wieczorem oficjalny komunikat o dymisji rządu. Jako przyczynę rezygnacji pana premiera podano przemęczenie pracą bez wypoczynku oraz niemożność pełnienia dwóch funkcji jednocześnie – szefa rządu i przewodniczącego Bezpartyjnego Bloku.
Na Radzie Gabinetowej jednocześnie Pan Marszałek PIŁSUDSKI oświadczył, iż obejmuje stanowisko premierowskie.
 Warszawa, 23 sierpnia 1930 r.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: