Drugi rząd Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO mianowany; Józef BECK ministrem bez teki

Wicepremier Józef BECKDo Pana Marszałka Polski Józefa PIŁSUDSKIEGO
w Warszawie

Mianuję Pana prezesem Rady Ministrów i ministrem Spraw Wojskowych. Równocześnie na wniosek Pański mianuję panów:
Józefa BECKA, podpułkownika dyplomowanego – Ministrem,
Sławoja Felicjana SKŁADKOWSKIEGO generała brygady – ministrem Spraw Wewnętrznych,
Augusta ZALESKIEGO, senatora – ministrem Spraw Zagranicznych,
Stanisława CARA, adwokata – ministrem Sprawiedliwości,
Dr Sławomira CZERWIŃSKIEGO – ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Dr Leona JANTA – POŁCZYŃSKIEGO – ministrem Rolnictwa,
Inż. Eugeniusza KWIATKOWSKIEGO, posła do Sejmu Rzeczypospolitej – ministrem Przemysłu i Handlu,
Prof. dr Maksymiliana MATAKIEWICZA – ministrem Robót Publicznych,
Aleksandra PRYSTORA – ministrem Pracy i Opieki Społecznej,
Prof. dr Witolda STANIEWICZA - ministrem Reform Rolnych,
Inż. Ignacego BOERNERA – ministrem Poczt i Telegrafów
oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu – Ignacemu MATUSZEWSKIEMU, posłowi nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu przy królewskim rządzie węgierskim.
Warszawa, dnia 25 sierpnia 1930 r.

Prezydent Rzeczypospolitej (---) Ignacy MOŚCICKI
Prezes Rady Ministrów (---) J. PIŁSUDSKI 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org
 

Brak komentarzy: