Pomnik na grobie Ludwika ZAMENHOFA - twórcy EsperantoW dziewiątą rocznicę śmierci twórcy języka Esperanto Ludwika ZAMENHOFA na cmentarzu żydowskim w Warszawie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika na Jego mogile.
Pomnik został wzniesiony staraniem międzynarodowego związku esperantystów.
Monument wykonano w szkockim mieście Aberdeen według projektu architekta Mieczysława LUBELSKIEGO. Odsłonięcia pomnika dokonał profesor Odon BUJWID (bakteriolog, propagator profilaktyki i higieny) z Krakowa. Przemawiali reprezentanci esperantystów z Niemiec i Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel wydziału prasowego ministerstwa spraw zagranicznych.
Warszawa, 14 kwietnia 1926 r.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
POMNIKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: