Maria FLANZOWA, Maria CHAVEU i Adolf DYMSZA na planie pierwszego polskiego dźwiękowca

 

Po raz pierwszy dzielimy się z publicznością wiadomościami zza kulis dźwiękowego ekranu.
To, co się dzieje obecnie w atelier dźwiękowym w Warszawie przy ulicy Wiśniowej, to rzeczywiście rzecz wielka i doniosła.
Znany kompozytor i laureat nagrody państwowej Ludomir RÓŻYCKI zestraja z ekranem oryginalną, cudowną i urozmaiconą muzykę do filmu „Moralność Pani Dulskiej”, osnutego na popularnej sztuce Gabrieli Zapolskiej.
Wkraczamy w świat baśni, w eteryczny kraj dźwięków.
Atelier co chwila zmienia swój wygląd i nastrój.
Przed arcyczułymi aparatami odbiorczymi przesuwają się barwne chóry wieśniacze, wykonujące pieśni dożynkowe, to znowu rozbrzmiewa piękny głos Wiktora BREGY z Opery Warszawskiej i Stefanii RÓŻYCKIEJ.
Z kolei symfonię zastępują odgłosy warszawskiego podwórka, oddane nader realistycznie – wraz z ujadaniem Burka podwórzowego i okrzykami, podczas gdy na ganku kamieniczki kłóci się namiętnie pani Dulska (Marta FLANZOWA) z szansonistką Matyldą Strumpf (Miss Polonia – Zofia BATYCKA).
Tysiące sytuacji zabawnych i wzruszających, a wszystko w powodzi głosów, dźwięków i muzyki.
Powstaje pierwszy polski dźwiękowiec – dzieje się rzecz wielka !
Postawiono oto tamę zalewowi rynku przez dźwiękowce amerykańskie. Wytwórnia FILM HEROS poza pracą artystyczną spełniła wyjątkowo prawdziwie czyn obywatelski.
Za przykładem HEROSA pójdą niewątpliwie inne wytwórnie – polski film dźwiękowy zawładnie rynkiem – niebezpieczny zalew będzie choć w części opanowany.
Przypatrzmy się bliżej współpracownikom tego wielkiego dzieła. Pod wytrawną reżyserią Bolesława NEWOLINA i B. LANDA, kierownika produkcji i reżysera zdjęć dwuwiekowych, pracował przez cały szereg miesięcy zespół złożony z artystów tej miary, co Dela LIPIŃSKA, Marta FLANZOWA, Zofia BATYCKA, Maria CHAVEU, Ludwik FRITSCHE, Tadeusz WESOŁOWSKI, LUBICZ – LISOWSKI, Adolf DYMSZA, Roman DEREŃ i inni.
Partie śpiewane wykonali ponadto Wiktor BREGY i Stefania RÓŻYCKA; śpiewy chóralne – chóry KAZURY i LACHMANA. Muzykę ułożył mistrz Ludomir RÓŻYCKI, zaś wykonał ją zespół specjalny muzyków Filharmonii Warszawskiej pod batutą Bronisława SZULCA.
Kierownictwo artystyczne spoczywało w rękach Wincentego DRABIKA, literackie – A. K. CZYŻOWSKIEGO. Film nakręcił znakomity operator Giovanni VITROTTI.

Ile uzdolnień i ile talentów, ale również ile pracy i wysiłku ! Rodzi się wielkie dzieło – przyklaśnijmy jego realizatorom ! Proponuję posty o podobnej tematyce:
KULTURA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

 

Brak komentarzy: