Zjazd w PIKIELISZKACH w dworku Pana Marszałka. Aleksander PRYSTOR dla towarzystwa

Dwór w Pikieliszkach


Do Pikieliszek, osady żołnierskiej Marszałka PIŁSUDSKIEGO, wyjechała Pani Marszałkowa PIŁSUDSKA z córeczkami Wandą i Jadwigą na miesięczny pobyt.
W przyszłym tygodniu do Pikieliszek przybędzie również Marszałek PIŁSUDSKI.
W podróży Pani Marszałkowej towarzyszy minister pracy i opieki społecznej płk Aleksander PRYSTOR.
Wilno, 7 lipca 1930 r. 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: