Minister Paweł ROMOCKI o świetlanej przyszłości PKP przez radio opowiadał

Warszawa, 16 lutego 1928 r.

Pan Minister Komunikacji inż. Paweł ROMOCKI wygłosił przez radio przemówienie na temat „O działalności kolei państwowych od roku 1926 do chwili obecnej”.

Mówiąc o działalności rządu w zakresie kolejnictwa chcę z góry uprzedzić, że nie zatrzymam się na jednym temacie, ale przedstawię syntezę działalności zarządu kolejowego od maja 1926 roku.
Najlepszym odzwierciedleniem tego, co zostało zrobione, będą cyfry. Nakłady inwestycyjne i melioracje mogły być dokonane dzięki wzmaganiu się dochodowości kolei, począwszy od drugiej połowy 1926 r. w tempie bardzo szybkim. Jeżeli bowiem wolna gotówka kolei złożona w bankach, a stanowiąca każdorazową rezerwę, wynosiła na 1 czerwca 1926 r. 3,4 miliony zł, to we wrześniu 1927 r. podniosła się do 6 milionów i na tym poziomie utrzymuje się nadal, pomimo że czynione są nowe wydatki na inwestycje.
Mimo wydatkowania 140 mln zł w roku 1927/28 nie udało się zaspokoić wszystkich potrzeb rolnictwa i przemysłu. Co się tyczy ruchu osobowego, to ożywienie w tej dziedzinie nastąpi później.
W miarę wzrostu ruchu osobowego wzrastają także nakłady czynione na polepszenie naszych usług. W nadzwyczajnym budżecie inwestycyjnym na rok 1928/29, który wyniesie 220 milionów, przeznaczamy na zakup wagonów osobowych 20 milionów. Będą to duże, wygodne wagony z bocznym korytarzem. Będą przeznaczone dla ruchu dalekobieżnego, gdzie najwięcej dbać trzeba o wygody podróżnych.
Już pod koniec roku 1930 będzie można na niektórych liniach Kongresówki zwiększyć szybkość pociągów do 95 – 100 km na godzinę.
Warsztaty kolejowe zatrudniają 33.500 pracowników i zajęte są naprawą taboru. Dla usprawnienia tych warsztatów przeznaczy się ponad 10 milionów zł.
Długość linii kolejowych głównych w Polsce wynosi 17.000 km, koleje zatrudniają 160 tysięcy pracowników, posiadają 5.000 lokomotyw i 140 tysięcy wagonów.
Koleje stanowią także ważny czynnik w zagadnieniu obrony państwa, przy zawieraniu traktatów międzynarodowych, na całość układów gospodarczych i politycznych.
Z inicjatywy i na koszt kolei buduje się wielki bulwar na polskim wybrzeżu morskim, wzdłuż całego wybrzeża. Bulwar ten otworzy wysoki obecnie brzeg morski dla ruchu turystycznego i nada mu wygląd europejski. Podobnego bulwaru nie ma na całym wybrzeżu bałtyckim. Na połowie szerokości bulwar będzie do użytku już wiosną 1929, a w roku 1930 cały będzie gotowy.
Rozpoczynamy w tym roku stawianie wzdłuż torów zasłon od śniegu, tworząc w tym celu szpalery morwowe. W tym roku nabyliśmy sadzonki na 70 km. Projektujemy stworzenie takiego szpaleru na długości 2 tysięcy km. Szpalery te staną się podstawą dla rozwoju hodowli jedwabnika i uniezależnienia się polskiego przemysłu jedwabniczego od surowca zagranicznego.
Do następnego przemówienia odkładam szczegóły o działalności kulturalnej i propagandowej kolei polskich wewnątrz kraju.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: