"Czarne gabinety" na usługach pazernego fiskusa

Warszawa, 22 lipca 1926 r.

Czarne gabinety” to komórki organizacyjne utworzone przy prawie wszystkich urzędach pocztowych upoważnione podobno poufnym okólnikiem ministerstwa skarbu do kontrolowania listów handlowych i prywatnych, adresowanych do kupców i fabrykantów.
Wyniki kontroli korespondencji miały służyć komisjom szacunkowym urzędów skarbowych jako podstawowy materiał do wyznaczania podatków. (26-07-22)

Według informacji na podstawie których poseł Wacław WIŚLICKI (Koło Żydowskie) wzniósł interpelację w sprawie „czarnych gabinetów” okólnik dotyczący spornego problemu wydała główna dyrekcja poczt, która upoważniła wszystkie urzędy pocztowe do udzielania informacji urzędom skarbowym dotyczących przesyłek i listów prywatnych.
Interpelacja wskazuje na to, iż ponieważ w okólniku nie wyszczególniono jakie dokumenty mogą podlegać rewizji władz skarbowych, każdy urząd może stosować ten okólnik według swojego widzimisię.
W okólniku tym stwierdza się wręcz, iż:
W wypadkach prawnie zastrzeżonych można zatrzymać i skontrolować telegramy i przesyłki pocztowe, jak również udzielić o nich potrzebnych informacji”.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
POCZTA I TELEFONY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: