Górnicy angielscy się wahają, rząd usztywnia stanowisko

Londyn, 24 lipca 1926 r.

W dwóch największych zagłębiach węglowych w Anglii Nothinghamshire i Derbyshire górnicy podpisali umowę, na podstawie której przystąpią za tydzień do pracy.
Ustalono stawki wynagrodzeń za dniówki siedmio, ośmiogodzinne oraz 7,5 godzinne. W sumie wynagrodzenie górników odpowiadać będzie kwotom obowiązującym przed strajkiem. Ponadto podwyższono stawki dodatkowe za godziny nadliczbowe. W dwóch tych zagłębiach wydobycie roczne wynosi 20 milionów ton.
Gdyby rzeczywiście doszło do podjęcia pracy w tych zagłębiach, strajk w pozostałych okręgach winien skończyć się podobnie.
Trzy dni po tak optymistycznej wiadomości okazało się, że Izba Gmin nie zgodziła się na udzielenie angielskiemu syndykatowi węglowemu subwencji w celu sfinansowania zawartego wstępnie porozumienia z górnikami.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
HANDEL ZAGRANICZNY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: