Wincenty WITOS za zezwoleniem Prezydenta zawiesza prawa obywatelskie w Warszawie, Wilnie, Siedlcach i Łukowie

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 12 maja 1926 r.

o zawieszeniu praw obywatelskich (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 281)


Na mocy art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 267) Rada Ministrów za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza co następuje:

§ 1. Na obszarze miasta stołecznego Warszawy, województw warszawskiego i wileńskiego oraz powiatów siedleckiego i łukowskiego zawiesza się prawa obywatelskie: wolności osobistej, nietykalności mieszkania, wolności prasy, tajemnicy korespondencji, prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń (artykuły 97,100, 105, 106, 108 Konstytucji).

§ 2. Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze określające granice uprawnień właściwych władz wyda Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z resortowymi Ministrami.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: Wincenty WITOS
Minister Spraw Wewnętrznych: Stefan SMÓLSKI.

Przywrócenie formalne tychże praw nastąpiło po 4 dniach:


26-05-16 Przywrócenie praw obywatelskich przez rząd Kazimierza BARTLA


 

Brak komentarzy: