Władysław ZIĘTKIEWICZ, Ignacy CIESZYŃSKI, Jan Woyniewicz - Krzyże za FIS Zakopane 1929

Mistrzostwa FIS Zakopane 1929
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 12 z 28 czerwca 1930
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Nadanie po raz pierwszy ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI
za zasługi na polu organizacji wojska i pracy społecznej:
ppłk w stanie spoczynku BOBIATYŃSKI Stanisław;
za zasługi na polu przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego:
za zasługi na polu pracy samorządowej i przysposobienia wojskowego:
ppłk lek. w stanie spoczynku KOTAS Adam;
za zasługi na polu rozwoju przemysłu wojennego:
mjr GIEŁATA Adam;
za zasługi na polu organizacji i rozwoju sportu narciarskiego oraz około organizacji międzynarodowych zawodów narciarskich w r. 1929:
dr CIESZYŃSKI Ignacy, radca Okręgowej Izby Kontroli Państwa w Krakowie;
pan FÄCHER Stanisław, dziennikarz w Krakowie;
LOTECZKO Roman Kajetan, komisarz Kasy Chorych w Chrzanowie;
inż. WOYNIEWICZ Jan, kierownik wydziału zakupów w Towarzystwie ULEN COMPANY w Warszawie.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
SPORT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: