Pułkownik Michał PAKOSZ z 1 Pułku Piechoty Legionów oraz ppłk Stanisław WIĘCKOWSKI z D.O.K. IV w Łodzi udekorowani

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu „Krzyża Zasługi” (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 438)
otrzymali po raz pierwszy ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI za zasługi na polu pracy oświatowej:

płk Michał Władysław PAKOSZ (dca 1 Pułku Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego w Wilnie),
ppłk lek. dr Stanisław Antoni WIĘCKOWSKI (Szef Sanitarny D.O.K. IV w Łodzi).

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
ODZNACZENIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: