Brat Feliksa Dzierżyńskiego - Władysław - udekorowany polskim Krzyżem Zasługi

Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1923 r. o ustanowieniu „Krzyża Zasługi” (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 438)
otrzymali po raz pierwszy ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI za zasługi na polu wiedzy lekarskiej w wojsku:
płk lek. dr Karol KORNICKI,
ppłk lek. dr Władysław DZIERŻYŃSKI (5 Wojskowy Szpital Okręgowy w Krakowie).

Ppłk Władysław DZIERŻYŃSKI był bratem najsłynniejszego z DZIERŻYŃSKICH – Feliksa. Do Polski przyjechał ze Związku Sowieckiego w 1922 r. Był psychiatrą i neurologiem, autorem pierwszego polskiego podręcznika neurologii.

Brak komentarzy: