Pierwszy numer miesięcznika "The Polish Economist"

Warszawa, 8 lipca 1926 r.
Ukazał się pierwszy numer miesięcznego przeglądu ekonomicznego w języku angielskim „The Polish Economist” (A monthly review of trade, industry and economics in Poland).
Potrzebę tego wydawnictwa dla celów zagranicznej propagandy odczuwano już od dawna. Na pierwszy numer, niezwykle staranny i odpowiedni dla gustów anglosaskiej publiczności, składa się szereg ciekawych artykułów omawiających poszczególne gałęzie polskiej gospodarki.
Miesięcznik wychodził do lipca 1931 roku.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
CZASOPISMA, GAZETY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: