Bank Polski reaguje na zbytnią zwyżkę notowań polskiego złotego

Warszawa, 8 lipca 1926 r.
Bank Polski przeszedł do kontrakcji celem zahamowania zbyt gwałtownej zwyżce kursu złotego.
Przeważa przekonanie, że przyczyną zwyżki złotego jest dobra koniunktura gospodarcza Polski. Jednakże zauważa się, iż zwyżka naszej waluty jest nieproporcjonalnie wysoka. W ciągu ostatnich dni wszystkie banki niemieckie, a zwłaszcza tzw. D. banki miały uruchomione wielkie zamówienia na kupno złotych. Finansjera niemiecka oprócz chęci zyskania na dobrej zwyżce złotego chce równocześnie zaszkodzić polskiemu eksportowi.
Gdyby złoty poszedł jeszcze w górę o 15 do 20%, to większość polskich towarów nie mogłaby znaleźć zbytu na rynkach zagranicznych.
Sztuczne śrubowanie kursu złotego nie jest w naszych warunkach trudne, gdyż za sumę 80 milionów dolarów można wykupić wszystkie złotówki, mające obieg w kraju.
Kurs dolara w sprzedaży wynosił wówczas 9,15 zł bez większych transakcji w kraju.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: