"ORLĘ" - Zjednoczenie Polskiej Młodzieży Pracującej ma swój sztandar

"Orlęta"


W stolicy odbyła się uroczystość poświecenia sztandaru Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Pracującej „ORLĘ”. Na uroczystości obecni byli: inspektor armii gen. Edward RYDZ ŚMIGŁY – jako protektor honorowy, poseł Karol POLAKIEWICZ , przedstawiciele Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, Legionu Młodych oraz liczni przedstawiciele Zjednoczenia „ORLĘ” z prezesem wydziału wykonawczego panem Stanisławem DĄBROWSKIM oraz panem ŁABENTOWICZEM na czele.
Po mszy świętej zgromadzeni w licznie około 3 tysięcy udali się pochodem na Plac Marszałka PIŁSUDSKIEGO, gdzie złożono wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Warszawa, 19 czerwca 1930 r.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: