Generał Aleksander ŁUCZYŃSKI mianowany dowódcą O.K. V

Gen. Aleksander ŁUCZYŃSKI

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 11 z 18 czerwca 1930

Zarządzeniem Ministra Spraw Wojskowych:
zwolniono ze stanowisk:
gen. dywizji WRÓBLEWSKI Stanisław – ze stanowiska dowódcy Okręgu Korpusu Nr V (z zachowaniem dotychczasowego dodatku służbowego);
gen. brygady SKŁADKOWSKI SŁAWOJ Felicjan – ze stanowiska zastępcy I wiceministra spraw wojskowych i szefa Administracji Armii;
gen. brygady ŁUCZYŃSKI Aleksander Jerzy – ze stanowiska dcy 2 Dywizji Piechoty Legionowej;

mianowano na stanowiska:
gen. brygady ŁUCZYŃSKI Aleksander Jerzy – na stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu Nr V;
gen. brygady GLUCHOWSKI Janusz – na stanowisko komendanta Centrum Wyższych Studiów Wojskowych;
płk ZULAUF Juliusz, dca piechoty dywizyjnej 5 Dywizji Piechoty – na stanowisko dcy 2 Dywizji Piechoty Legionowej;
płk dyplomowany WIĘCKOWSKI Erwin Emil Juliusz – zastępcą dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII;
płk ZOŁOTEŃKO Józef – prokuratorem przy Najwyższym Sądzie Wojskowym;
płk KOSTECKI Mikołaj – sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego;
ppłk MATUSZEK Franciszek – sędzią orzekającym w wojskowych sądach okręgowych;
gen. brygady KOLŁĄTAJ SRZEDNICKI Jan – komendantem Centrum Wyszkolenia Sanitarnego;
płk dyplomowany BOROWIEC Stanisław, dca 7 Pułku Piechoty Legionowej – dowódcą piechoty dywizyjnej 2 Dywizji Piechoty;
płk BITTNER Ludwik, dca 34 Pułku Piechoty – dowódcą piechoty dywizyjnej 5 Dywizji Piechoty;
płk dyplomowany KAMSKI MILAN Maksymilian, komendant Szkoły Podchorążych Piechoty – dowódcą piechoty dywizyjnej 26 Dywizji Piechoty;
płk dyplomowany BOCIAŃSKI Ludwik – komendantem Szkoły Podchorążych Piechoty;
płk RYBICKI Kazimierz Jarosław, dca 49 Pułku Piechoty – członkiem Oficerskiego Trybunału Orzekającego;

Powierzono:
ppłk dr KRAWCZYK Stanisław III – czasowe pełnienie obowiązków szefa Biura Wyznań Niekatolickich MSW;
Przesunięto:
płk dyplomowany BORTNOWSKI Władysław, dca piechoty dywizyjnej 26 Dywizji Piechoty – do 14 Dywizji Piechoty na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej;
płk SKOKOWSKI Julian z 19 Dywizji Piechoty – do składu osobowego II wiceministra na stanowisko oficera do spraw wyszkolenia rezerw;
płk dyplomowany MYSLOWSKI Mieczysław – do dyspozycji II wiceministra MSW;
płk KOSSECKI Stefan z 10 Pułku Piechoty – na stanowisko komendanta Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty;
ppłk WYRWIŃSKI Eugeniusz – na stanowisko dcy 1 Pułku Czołgów;
ppłk dyplomowany PRZEŹDZIECKI Eugeniusz – do składu osobowego II zastępcy Szefa Sztabu Głównego;
ppłk DĄBEK Stanisław II – na stanowisko dcy 7 Pułku Piechoty Legionowej;
ppłk dyplomowany GRABOWSKI Franciszek I – na stanowisko dcy 34 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany KRASICKI FREUND Mikołaj – na stanowisko szefa sztabu DOK VI;
ppłk dyplomowany KWIATEK Feliks – na stanowisko dcy 19 Pułku Piechoty;
ppłk ŻURAKOWSKI Antoni Jan – na stanowisko dcy 24 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany SWARZEŃSKI Jan – na stanowisko dcy 86 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany GRABOWSKI Zygmunt II – na stanowisko dcy 49 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany KOMIEROWSKI Witold Adrian Roger – na stanowisko dcy 53 Pułku Piechoty;
ppłk WIŚNIEWSKI Walerian – na stanowisko komendanta placu Kraków;
ppłk dyplomowany SZAFRAN Jarosław Bolesław – na stanowisko dcy 41 Pułku Piechoty;
ppłk KRUDOWSKI Marian – na stanowisko dcy 10 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany DZIURZYŃSKI Kazimierz – na stanowisko szefa sztabu DOK X;
ppłk MICHNOWICZ Jan – na stanowisko zcy dcy 26 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany KORKOZOWICZ Jan – na stanowisko zcy dcy 57 Pułku Piechoty;
ppłk dyplomowany BARTAK Piotr – na stanowisko zcy dcy 35 Pułku Piechoty;
ppłk MUZYKA Władysław – na stanowisko zcy dcy 6 Pułku Strzelców Pieszych;
ppłk dyplomowany MNISZEK Adam – oficera do zleceń szefa Sztabu Głównego;
ppłk TAUBE Józef – na stanowisko dcy 1 dyonu samochodów pancernych (Brześć n. Bugiem);
ppłk KOCZWARA Józef – na stanowisko dcy 2 dyonu samochodów pancernych (Żurawica);
ppłk KLEPACZ Stanisław – na stanowisko zcy dcy 2 Pułku Szwoleżerów;
ppłk KOSIARSKI Kazimierz – zcy dcy 23 Pułku Ułanów;
ppłk GLANZ Antoni – komendant P.K.U. Sosnowiec;
ppłk LEWANDOWSKI Edward I – zca dcy 1 Pułku Lotniczego;
mjr dyplomowany KWIECIŃSKI Bohdan Józef – do Oddziału III Sztabu Głównego;
ppłk dyplomowany BAGIŃSKI Henryk – szef Kierownictwa Fortyfikacji;
ppłk SPAŁEK Władysław – zca szefa Departamentu Zaopatrzenia Inżynieryjnego MSW;
ppłk POLUBIŃSKI Jan – dca batalionu mostowego;
ppłk ALEKSANDROWICZ Aleksander Stanisław – szef Fortyfikacji O. Warownego Wilno;
ppłk DZIERŻYŃSKI Władysław – st. ordynator w 4 Szpitalu Okręgowym;
płk NADOLSKI Jerzy – szef sanitarny DOK V;

Przeniesienia do K.O.P.
Płk KALABIŃSKI Stanisław, dca 24 Pułku Piechoty – na stanowisko dowódcy brygady KOP „Grodno”;
ppłk dyplomowany NIEZABITOWSKI Tadeusz Ludwik, szef sztabu DOK VI – na stanowisko dcy Pułku KOP „Sarny”;

Przeniesienia z K.O.P:

płk dyplomowany BOŁTUĆ Mikołaj, dca brygady KOP „Grodno” - na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: