Opozycja (nawet z Endecją) wspólnie o bieżących przekroczeniach budżetowych

WNIOSEK
posłów z Klubów: PSL „Piast”, Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów, Narodowego, PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwa Chłopskiego, Chrześcijańskiej Demokracji, Narodowej Partii Robotniczej w sprawie przekroczeń niektórych części budżetu za rok 1928/29 (DRUK 539)
Z zestawień ogłaszanych periodycznie w „Wiadomościach Statystycznych” wydawanych przez główny Urząd Statystyczny, wynikałoby, iż budżet na rok 1928/29 został już przekroczony w niektórych częściach.

Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Wzywa się Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Państwa, by poinformował Sejm, czy gospodarka budżetowa Rządu w bieżącym roku budżetowym odbywa się w granicach uchwalonego przez Sejm budżetu.

Warszawa, 13 marca 1929 r.
Wnioskodawcy:
RYBARSKI, J DĘBSKI, KORNECKI, Henryk KRZCIUK, CHĄDZYŃSKI, RZĄSA, BRODACKI, LANGER, PIETRZAŁA, ROGOWSKI, SOWIŃSKI, WOŹNICKI, DĄBSKI, PAWŁOWSKI, OPOLSKI, Dr MICHALKIEWICZ, MADEJCZYK, Wawrzyniec PŁOSZAJCZAK, POLOCZEK. Andrzej KOTER, MULAREK, KRÓL, Maksymilian CZARNECKI, BARDZIŃSKI, CHOCIŃSKI, NIEDZIAŁKOWSKI, RATAJ, SZCZEPAŃSKI, ZWIERZYŃSKI, St ZALEWSKI, WASILEWSKI, WITOS, CZAPIŃSKI, STOLARSKI, KOCZAŁA, St STROŃSKI, PRAGA, DADAN, J KWIATKOWSKI, JAKUBOWSKI, Dr St DĄBROWSKI, DZIERŻAWSKI, MILIK, RZEPECKI, Witold STANISZKIS, WRZESIŃSKI, ŻÓŁTOWSKI, Ks SOBCZYŃSKI, Karol WIERCZAK, Jan SZTURMOWSKI, A DĘBSKI, PACZKOWSKI, BEREZOWSKI, MARKOWICZ.


 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: