Marszałek PIŁSUDSKI ostrzega przed generałem Władysławem SIKORSKIM

21 kwietnia 1926 r. przed południem odbyła się w Belwederze konferencja, w której udział wzięli oprócz gospodarza Pana Prezydenta Stanisława WOJCIECHOWSKIEGO, Marszałek Józef PIŁSUDSKI, premier Aleksander SKRZYŃSKI oraz minister spraw wojskowych gen. Lucjan ŻELIGOWSKI.
Rozmowy dotyczyły warunków na jakich Marszałek PIŁSUDSKI ewentualnie wszedł w skład rządu. Głównym warunkiem przedstawianym już od dłuższego czasu jest opracowanie nowej ustawy o najwyższych władzach wojskowych oraz ustalenia ścisłego zakresu uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej w stosunku do wojska i obrony Państwa. Przed końcem rozmowy z Zamku wyszedł premier SKRZYŃSKI, co wiązało się ze sprawami dymisji rządu.
Marszałek Piłsudski, po zakończeniu rozmów oświadczył, iż nie może prowadzić poważnych rozmów na temat swego powrotu do Armii i rządu bez wycofania z Sejmu projektu ustawy gen. SIKORSKIEGO oraz ostrzegł Prezydenta przed powrotem gen. Władysława SIKORSKIEGO do centralnych władz wojskowych lub do rządu w charakterze ministra spraw wewnętrznych.


Brak komentarzy: