Generał Jakub KRZEMIEŃSKI nowym Prezydentem Najwyższego Sądu Wojskowego

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 24 z 23 czerwca 1926 r.

Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej:

Do
Pana Generała Broni Stanisław SZEPTYCKIEGO
Inspektora Armii Nr 4 Kraków

Przychylając się do prośby Pana Generała zwalniam Go ze stanowiska Inspektora Armii Nr 4;


Do
Pana Generała Brygady Aleksandra PIKA
Prezydenta Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie.

Zwalniam Pana Generała ze stanowiska Prezydenta Najwyższego Sądu Wojskowego.


Do
Pana Generała Brygady dr Jakuba KRZEMIEŃSKIEGO
Wice-Prezydenta Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie

Zwalniam Pana Generała ze stanowiska Wice-Prezydenta Najwyższego Sądu Wojskowego.Do
Pana Generała Brygady dr Jakuba KRZEMIEŃSKIEGO w Warszawie

Mianuję Pana Generała Prezydentem Najwyższego Sądu Wojskowego

Do
Pana Generała Brygady Edwarda SZPAKOWSKIEGO w Warszawie.

Mianuję Pana Generała Sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego.

Warszawa, dnia 10 czerwca 1926 r.


Prezydent Rzeczypospolitej (---) Ignacy MOŚCICKI
Prezes Rady Ministrów (---) Kazimierz BARTEL
Minister Spraw Wojskowych (---) Józef PIŁSUDSKI Marszałek Polski.

Brak komentarzy: