Czesław KLARNER oraz Eugeniusz KWIATKOWSKI "nowymi twarzami" II Rządu Bartla

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi tymczasowego charakteru pierwszego Rządu premiera Kazimierza BARTLA, szef gabinetu złożył 4 czerwca 1926 r. na ręce Prezydenta Ignacego MOŚCICKIEGO wniosek o dymisję, który oczywiście został przyjęty. Pan Prezydent misję utworzenia „nowego” gabinetu powierzył Kazimierzowi BARTLOWI, który z kolei zrewanżował się posłusznym przyjęciem tego zadania.
Dla porządku podaję skład II Rządu Kazimierza BARTLA, który oficjalnie zaprzysiężony został 8 czerwca 1926 r.

Kazimierz BARTEL – premier oraz minister kolei;
August ZALESKI – kierownik ministerstwa spraw zagranicznych („pełnym ministrem” August Zaleski stał się już 25 czerwca 1926 r.);
Kazimierz MŁODZIANOWSKI – minister spraw wewnętrznych;
Marszałek Józef PIŁSUDSKI – minister spraw wojskowych;
Czesław KLARNER – minister skarbu;
Wacław MAKOWSKI – minister sprawiedliwości;
Eugeniusz KWIATKOWSKI – minister przemysłu i handlu;
Józef RACZYŃSKI – minister rolnictwa i dóbr państwowych oraz kierownik ministerstwa reform rolnych;
Stanisław JURKIEWICZ – minister pracy i opieki społecznej;
Józef MIKUŁOWSKI-POMORSKI – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego;
Witold BRONIEWSKI – minister robót publicznych;

Brak komentarzy: